Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Klientide rahulolu parvlaevateenusega on kasvanud

26.01.2018 12:28

TS Laevad OÜ tellis möödunud aasta lõpus klientide rahulolu-uuringu, et hinnata pakutavate teenuste kvaliteeti. Võrreldes 2016. aastal läbi viidud samasuguse uuringuga, on klientide rahulolu parvlaevateenusega kasvanud.

TS Laevade teenindus- ja müügivaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul hõlmas mahukas uuring paljusid erinevaid parvlaevateenusega seotud aspekte: „Klientidelt uuriti näiteks seda, kuivõrd sobiv on nende jaoks parvlaevade graafik, kuidas ostetakse pilet, kui mugavaks peetakse e-pileti soetamist ja sadama alale jõudmist, kuidas ollakse rahul teenindusega nii sadamas, laevadel kui ka klienditoega suheldes. Uuringu tulemused näitavad, et võrreldes 2016. aastaga oleme oma teenuse ja teeninduse üldist kvaliteeti oluliselt parandanud.“

Nii Virtsu-Kuivastu kui ka Rohuküla-Heltermaa liinil hinnati väga kõrgelt teenindustaset laeval, piletikassades ja klienditoes. Ka e-pileti süsteemiga rahulolu ning kasutussagedus oli mõlemal liinil kõrge ning kasvas võrreldes mullusega märgatavalt. „Kui 2016. aastal pidasid e-teenindust väga mugavaks vähem kui pooled era- ja ärikliendid, siis 2017. aastal olid vastavad osakaalud juba ligi 60 %. Samuti pidasid väga heaks e-pileti kontrolli ja sadamaalale sõidu sujuvust mõlemal liinil 80 % e-pileti kasutajatest,“ lisas Kauber.

Tulemustest järeldub, et järjekorra liikumise kiirus 2017. aastal endiselt kummalgi liinil suureks probleemiks ei olnud, seda eriti eraklientide puhul – 2/3 mõlemal liinil sõitnud eraklientidest pidasid järjekorra liikumise kiirust täiesti sobivaks ning lisaks oli ligi 30 % ulatuses neid, kelle jaoks oli see pigem sobiv.

Rahulolu parvlaevade graafikuga oli kõrgem Virtsu-Kuivastu liini puhul. Parvlaevade reisigraafikut pidas pigem või täiesti sobivaks ligi 90 % Virtsu-Kuivastu liini era- ja pea 80 % äriklientidest. Rohuküla-Heltermaa liinil olid aga erinevused suuremad – sealset reisigraafikut pidas sobivaks 80 % era- ja ligi 60 % äriklientidest.

Rahulolu oli väiksem toitlustuskoha ja kioskiga laeval. Eelkõige pidasid osad kliendid kõrgeks jookide-söökide hindu laevadel, samuti väljendati ootust näha müügil rohkem kohalikku toodangut. Uuringust selgus veel, et meie kliendid soovivad nutirakenduse kasutajasõbralikumaks muutmist ning ootavad klienditoe teenuse kvaliteedi kasvu.

Uuringus osales kokku 1050 TS Laevad OÜ klienti, kellest erakliente oli 650, ärikliente 150 ning telefoni ja/või e-posti teel klienditoe poole pöördunuid 250. Püsielanikke oli mõlema liini eraklientide seas 82 %.

Uuring viidi läbi koostöös Eesti Uuringukeskus OÜ-ga ja Norstat AS-ga.

TS Laevad OÜ on esindatud veebruaris toimuval turismimessil Tourest 2018. „Reisi targalt“ messialal esineb 9. veebruaril kell 12.30 TS Laevade teenindus-ja müügivaldkonna juht Pille Kauber, kes räägib TS Laevade esimesest tegevusaastast ning plaanidest, kuidas sellel hooajal klientide reisikogemus veelgi paremaks ja põnevamaks muuta.

Tagasi uudiste nimekirja