Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Kuidas parvlaevadel prügi sorteerida? Vaata videost!

14.01.2020 14:04

Mandri ja suursaarte vahelistel parvlaevadel on reisijate jaoks loodud mugavad võimalused prügi liigiti sorteerimiseks. Reisijatelt kogutakse kahte liiki jäätmeid – pakendid ning segaolmejäätmed, prügi sorteerimise õpetamiseks valmis video.

TS Laevade juhatuse liikme ja peakapteni Guldar Kivro sõnul on keskkonnahoid TS Laevade jaoks olulise tähtsusega ning teema, millega tuleb pidevalt tegeleda. „Kõige lihtsam viis keskkonnasäästu panustada on prügi liigiti sorteerimine, et need jäätmed, mida on võimalik taaskasutada, ka lihtsasti ringlusesse suunataks. Oleme oma parvlaevadel teinud prügi sorteerimise reisijate jaoks võimalikult lihtsaks – reisija peab valima kahe võimaliku variandi vahel, kas pakendid või segaolmejäätmed. Pakendite prügikasti võib visata näiteks plastpakendeid, klaaspakendeid, metallpakendeid, paber-ja kartongpakendeid, joogikartongi. Kõik muu, nagu toidujäätmed, pabertaskurätikud, joogikõrred jms tuleb visata segaolmejäätmete prügikasti. Et prügi sorteerimine oleks võimalikult selge oleme kokku pannud õpetliku video, mida kuvame oma parvlaevade ekraanidel,“ selgitas Kivro.

TS Laevad tuletab reisijatele meelde, et kindlasti ei tohi merereisil olles prügi merre visata, see on seadusega keelatud. „Näiliselt puhas meri ei tee prügi probleemi olematuks. ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) andmeil asub 70% merre visatud prügist vee all ning seepärast ei ole mereprügi meile silmaga nii nähtav. Eraldi probleemina võib välja tuua suitsukonide viskamise üle parda, mida paraku siiski tehakse. Lisaks ohule, et tuul toob põleva suitsukoni laeva pardale tagasi on suitsukonid sünteetika, mis laguneb vees toksiliseks mikroplastiks. Üks koni võib ära mürgitada kuni tuhat liitrit vett,“ lisas Kivro.

Lisaks prügi liigiti sorteerimise võimalustele reisijatetekil kogutakse parvlaevadel liigiti prügi ka meeskonnaruumides ja laeval tegutsevate teenindusettevõtete poolt. Seal on prügi sorteerimine detailsem ning selle kohta peetakse  prügiraamatut (Garbage Record Book) vastavalt rahvusvahelisele MARPOL konventsioonile. Laevapere poolt kogutakse ja sorteeritakse lisaks pakenditele ja segaolmejäätmetele ka paber- ja kartongi, biojäätmeid, plastikut, õliseid setteid ning ohtlikke jäätmeid.

Back to News page