Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Ohutus ja turvalisus laevadel

TS Laevad OÜ teeb kõik endast oleneva, et meie merereisid oleksid ohutud ja turvalised inimestele, keskkonnale, kaubale ja laevadele.

Laevad

Meie laevu, ohutusnõudeid ja nende täitmist kontrollivad klassifikatsiooniühingud ja eri ametkonnad. Kõikidel laevadel on suitsu- ja temperatuuriandurid ning tulekustutussüsteem.

Töötajad

Meie ja partnerettevõtete töötajad laevadel ja sadamates on koolitatud õnnetuste ärahoidmiseks ning häireolukorras reisijate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks. Ohutus- ja turvalisuse alased õppused toimuvad regulaarselt.

Päästevarustus

Igal laeval on nõuetekohane päästevarustus kõigile pardal viibivatele inimestele. Iga reisi alguses näitame reisijateteki ekraanidel teavet, kuidas kasutada päästevarustust ja kuidas tegutseda häireolukorras. Häireolukorras annab korraldusi ja juhendab päästevarustuse kasutamisel laevameeskond.

Häireolukord

Ohu korral kuuled häiresignaali, mis koosneb vähemalt seitsmest lühikesest ja ühest pikast helisignaalist. Kui kuuled häiresignaali, pead viivitamatult minema lähimasse kogunemiskohta, mis on märgitud koridorides olevatele ohutusplaanidele. Täiendavaid juhtnööre annab meeskond laeva raadiovõrgu kaudu. Kogunemiskohtades saavad reisijad laeva meeskonnalt juhtnööre edasisteks tegevusteks.