Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemine

TS Laevad OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta teenuse kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kasutajate andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.
TS Laevad OÜ teenuse kasutaja annab isikuandmete töötlemise nõusoleku praamid (Praamid) rakenduse installeerimisel.
TS Laevad OÜ kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mida rakenduse kasutajad edastavad Praamid rakenduse installeerimise käigus ja seda kasutades.

1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme

2. Mis eesmärgil kogume isikuandmeid

3. Millisel viisil isikuandmeid kogume

4. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine

5. Andmete turvalisus

6. Andmete edastamine

7. Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine