Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Reisija meelespea

Sisukord
Reisija meelespea
Kaassõitjana autos
Puudega reisijale
Lapsega reisijale
Lemmikloomaga reisijale
Grupireiside meelespea
Ohtlikud veosed
Suuremõõtmelised ja rasked sõidukid


Reisija meelespea


Kaassõitjana autos

Kui plaanid reisida koos sõbraga tema autos, kuid soovite e-teenindusest piletid osta eraldi, saad kasutada mugavat võimalust osta endale kaassõitja pilet. Nii ei pea Sa enam muretsema piletiostu pärast sadamas ega hiljem sõbraga arveldama.

Sõbra autosse saad pileti osta siis, kui autole on juba pilet ostetud. Kaassõitja pileti ostmiseks:

Sadamas saate kõik koos ilma lisatoiminguid tegemata autoga laevale sõita.
NB! Kaassõtjana autos reisimise pilet kaotab kehtivuse koos Sind sõidutava auto piletiga.


Puudega reisijale

Sooduspileti ostmine

Kui ostad pileti kassast, esita teenindajale isikut tõendav dokument ja soodustuse saamiseks vajalik dokument.
Et saaksid sooduspileti osta e-teenindusest:

Seejärel märgib klienditoe spetsialist Sinu e-teeninduse kontole, et Sul on õigus osta puudega isiku reisija ja sõiduki pileteid. Sooduspileti ostmiseks pead olema e-teenindusse sisse logitud. Soodustuse saamiseks vajalikku dokumenti võidakse kontrollida sadamas.

NB! Sügava puudega või kuni 16-aastast puudega isikut või sügava või raske nägemispuudega isikut vedav sõiduauto või kuni 3500 kg täismassiga sõiduk saab laevale eelisjärjekorras. Selleks ei ole sadama kassast pileti ostmisel vaja eraldi osta eelisjärjekorra õigust.

Sadamas ja laeval


Lapsega reisijale

Sadamas

Laevale minek

Laevas


Lemmikloomaga reisijale

Üldine

Lemmikloomaruum

Lemmiklooma ruumis on:

Viibides laeval ettenähtud alal


Grupireiside meelespea

Piletite ostmine

Sadamas ja laeval


Ohtlikud veosed

Koha broneerimine

2. ja 3. klassi kuuluvate ohtlike veoste ülevedu peab olema kooskõlastatud meiega kui vedajaga (TS Laevad OÜ) 24 tundi enne reisi väljumist.
Ohtlike veoste reisidele on kohustus planeerida veosed, mis sisaldavad:

Kooskõlastamiseks on vajalik esitada vormikohane ohtliku lasti deklaratsioon ning veoki andmed meie klienditoele (info@praamid.ee).

Enne ohtliku lasti lastimist on veokijuht kohustatud kalda- või laevameeskonna liikmele üle andma nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsiooni ning kalda- või laevameeskonna liikme nõudmisel esitama ohutusjuhendi. Ohtliku lasti deklaratsioon kuulub säilitamisele laevas.

Juhul kui nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsioon ning ohutusjuhend on esitatud eelnevalt meie klienditoele, siis edastatakse vastavad dokumendid kalda- või laevameeskonna liikmele meie klienditoe vahendusel.

Juhul kui veoseks on põlevvedelikud leekpunktiga üle 61° C (kütteõli), võib planeerida reisi graafikujärgsele reisile ning etteteatamine vedajale ei ole vajalik. Oluline on esitada lasti vastavust tõendav dokument kas pileti ostmisel või elektrooniliselt meie klienditoele (info@praamid.ee), mis tõendab lasti vastavust eespool nimetatule. Samas jäävad kehtima nõuded deklaratsiooni esitamise ja sadamas reastumise osas. Laeva kaptenil on õigus keelduda sellise veose laadimisest laevale, kui see on vajalik ohutuse tagamiseks ja/või sõidugraafikus püsimiseks. Soovitame sellised reisid planeerida selleks ettenähtud ohtlike veoste reisile.

Reisi info

Vastavalt eeskirjadele toimub ülevedu erireisidega ning selliste reisidega, kus reisijate koguarv ei ületa 1 inimest laeva üldpikkuse 1 meetri kohta. Ülevedu toimub graafikus vastavalt märgistatud väljumistel. Sadamas peab kohal olema vähemalt 20 minutit enne reisi väljumist, võimalikest reisiga kaasnevatest muudatustest tuleb vedajat teavitada vähemalt 2 tundi ette.

Sadamas

Sadamas reastuvad ohtlike veoste veokid kaldameeskonna poolt määratud ritta või eraldatud alale.


Suuremõõtmelised ja rasked sõidukid

Üldinfo

Suuremõõtmeline sõiduk on laiem kui 2,5 m ja/või kõrgem kui 4,0 m. Raske sõiduk on üle 10-tonnise teljekoormusega või üle 40-tonnise täismassiga.

Erimõõtmeline sõiduk on laiem kui 4 m ja/või kõrgem kui 4,5 m ning raskem kui 40 tonni.

Meie laevadel on vaba läbisõidukõrgus 4,5 m, koridori laius sellel kõrgusel on 5,7 m. Maksimaalselt võib veos kaaluda 40 tonni ja maksimaalne teljekoormus on 13 tonni.

Koha broneerimine

Suuremõõtmelise või raske sõiduki ülevedu tuleb 2 tööpäeva enne soovitud reisi broneerida praamid.ee klienditoe vahendusel telefonil 618 1310 või e-posti aadressil info@praamid.ee.

Erimõõtmelise sõiduki üleveo võimaluse välja selgitamiseks tuleb vastav taotlus esitada 14 tööpäeva enne soovitud reisi TS Laevad klienditoele (info@praamid.ee). TS Laevad meeskond hindab võimalusi üleveoks juhtumi põhiselt ning teavitab taotluse esitajat 3 tööpäeva enne soovitud reisi aega.

Broneerimisel/ taotluse esitamisel tuleb teatada:

Klienditoe vahendusel eelbroneerides vormistame ka pileti klientidele, kes on lepinguline klient ja kellele on kinnitatud krediit. Klientidel, kes lepingut sõlminud ei ole, tuleb enne laevale pääsu pilet sadama kassas aktiveerida.

Pileti hind

Suuremõõtmelise või raske sõiduki või selle haagise kohta kehtivad erihinnad vastavalt hinnakirjas kehtestatud erikoefitsentidele. Näiteks, kui haagis on suuremõõtmeline ja seda vedav sõiduk on normaalmõõdus, arvestatakse erikoefitsent ainult haagisele. Kõik hinnad on toodud hinnakirjas.

Sadamas

Sadamaalale saabudes tuleb järgida eelnevalt kokkulepitud sõidujuhiseid ning reastuda kaldameeskonna määratud ritta või eraldatud alale.

Laeva kaptenil on õigus keelduda suuremõõtmeliste ja raskete veoste paigutamisest laevale, kui veos võib kahjustada laeva või on oht hilineda graafikujärgsele reisile.