Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

Sadamakassast piletiostu eelistavad parvlaevareisijad hindavad kassateenindust kõrgelt

29.10.2019 12:32

TS Laevad viis suvel läbi mahuka sadamakassast parvlaeva pileti ostnud klientide rahulolu-uuringu, et saada reisijatelt, kes e-piletit ei kasuta, tagasisidet parvlaeva teenuste kohta ning mõista põhjuseid, miks osad kliendid eelistavad e-piletile pileti ostmist sadamakassast.

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul näitas suvine rahulolu-uuring, et sadamakassast parvlaeva pileti ostnud reisijad hindavad teenindust nii sadamas kui laeval üldiselt kõrgelt, kuid valmisolek sadamakassast pileti ostmise asemel e-teenuseid kasutada vajab veel harjumist.

„Uuringust selgus, et 98% Saaremaa liini ning 86% Hiiumaa liini küsitletud reisijatest pidas parvlaevade reisigraafikut täiesti sobivaks, 90% pidas sadama alal oleva järjekorra liikumise kiirust täiesti sobivaks, juhised sõiduks sadamaalal olid samuti enam kui 96%-le vastanutest arusaadavad. Teenusega kail olid väga rahul 79% Hiiumaa liini ja 67% Saaremaa liini sadamakassast pileti ostnud klientidest ning madruste teenindust autotekil pidas nii Saaremaa kui Hiiumaa liinil väga heaks ligi 60% ning pigem heaks ligi 40% reisijatest. TS Laevade klienditeekonna osadest hinnati kõige kõrgemini kassa teenindust ehk teenindaja sõbralikkust, abivalmidust, viisakust, pidades seda väga heaks pea 100%-selt,“ kirjeldas Kauber.

Uuringu järgi on 95% küsitletud sadamakassast pileti ostnud Hiiumaa liini reisijatest ning 78% Saaremaa liini reisijatest teadlikud, et parvlaeva piletit saab osta ette ka veebilehelt praamid.ee. Saaremaa liini reisijatest olid e-pileti võimalusega sagedamini kursis naised kui mehed ning rohkem püsielanikud kui saare külastajad. Hiiumaa liinil seevastu olulisi erinevusi selles osas ei esinenud. Ilmnes veel, et mõlema liini puhul teadsid e-pileti ostmise võimalusest rohkem nooremad ning eesti keelt kõnelevad reisijad.

„Ligi 2/3 küsitletutest, kes olid kursis e-pileti ostmise võimalusega, põhjendasid kassast ostmist oma sõidu aja mitte ette planeerimisega. Saaremaa liini puhul järgnesid sellele mugavus ja harjumus ning Hiiumaa liinil ei jõutud piletit sõidu eel e-teenindusest osta. Muude põhjuste all toodi Hiiumaa liinil välja näiteks interneti puudumist, laiskust või lihtsalt soovi piletit kassast osta, Saaremaa liinil näiteks pileti ostmist firmale, roolis olekut või väheseid kogemusi e-süsteemiga,“ lisas Kauber.

Kauberi sõnul on e-pilet tegelikult sobilik ka juhul kui klient täpset sõiduaega ei tea, sellisteks puhkudeks on olemas üldjärjekorra e-pilet. Kui on soetatud pilet kindlale reisile, aga plaanid muutuvad, siis e-pilet kehtib ka teistel reisidel üldjärjekorras alates pileti ostuhetkest kuni 48 tundi pärast piletil oleva reisi väljumisaega, samuti on e-pilet parim variant ettevõtte nimele piletit ostes.

TS Laevade sadamakassast parvlaeva pileti ostnud klientide rahulolu-uuringus osales perioodil juuni-august kokku 600 inimest, neist 300 reisis Saaremaa liinil ning 300 Hiiumaa liinil. Pärast esmaküsitlust saadeti vastanutele lisaküsimused laeval pakutavate teenuste kohta.

Soov küsitleda just sadamakassast parvlaeva pileti ostnud reisijaid tulenes sellest, et e-piletitega reisijate rahulolu monitoorib TS Laevad igapäevaselt kliendi rahulolu indeksi abil, kuid sadamakassast pileti ostnud klientide tagasisidega ei oldud enne nii hästi kursis.

TS Laevade rahulolu-uuringu viis läbi Eesti Uuringukeskus.

Back to News page