Praamid.ee

{{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part1')}} {{translate('main.cookies_prompt.agreement_msg_part2')}}.

TS Laevad ja Maanteeamet sõlmisid koostööleping lisareiside tellimiseks ja uue parvlaeva hankimiseks

04.05.2020 09:21

Seoses oodatava nõudluse kasvuga järgnevatel aastatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel, sõlmisid TS Laevad ja Maanteeamet sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa eesmärgiga teostada Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 01.06.2020-30.09.2026 igal aastal vähemalt 500 lisareisi.
Kuna olemasoleva laevastikuga ei ole võimalik kõrghooajal sellisel hulgal lisareise teostada, siis on vajalik uue täiendava parvlaeva soetamine ja liinile toomine. Vastavalt sõlmitud kokkuleppele tellib Maanteeamet aastatel 2020-2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega – lisareisid teostab m/l Regula või muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev. Kokkulepe seab eesmärgiks, et aastatel 2023-2026 teeb lisareisid uus soetatav reisiparvlaev, mille tasu ja muud veotingimused lepitakse kokku pärast TS Laevade poolt laeva ehituseks konkursi korraldamist ning selle alusel soetusmaksumuse ja tähtaegade selgumist. Maanteeametil on võimalus loobuda täiendavate lisareiside tellimisest, kui pooled ei jõua teenuse tasude osas kokkuleppele, näiteks kui uue laeva võimalik soetusmaksumus osutub liiga kõrgeks.  

Tulenevalt tellija soovist peab laev olema keskkonnasõbralik, omama jääklassi ja pardakioskit ning olema kasutatav ka Rohuküla-Heltermaa laevaliinil madala veetaseme korral. Sobiva parvlaeva kogupikkus on kuni 114 m, süvis ca 3,5 m, mahutavus ca 300 reisijat ja 110-120 sõiduautot või 8 autorongi pikkusega 19 m. Soetatava laeva parameetrid on läbi räägitud ka kohalike kogukondadega. Täiendava parvlaeva ehituskonkurss on TS Laevadel plaanis korraldada pärast projekteerimistööde lõppu 2020. a teises pooles.

Vastavalt Maanteeametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule osutab TS Laevad Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinidel sõitjateveo teenust kuni 30.09.2026. TS Laevadel on vajalik kompetents laevaliinide eripärade osas ja ajakohane kogemus uute parvlaevade soetamisel.

Back to News page