Praamid.ee

Visioon, missioon, väärtused

Meie visioon

Olla klientidele ja riigile pikaajaline kindel partner, tagades efektiivse ja kvaliteetse teenuse.

Meie missioon

Pakkuda parimat reisikogemust Eestis.

Meie väärtused

Avatus

Nutikus

Usaldusväärsus